search
Подписаться

logo
осталось завершена

Правила акции «Дистанційна кулінарія від Redmond»

11 июля, 2016, 04:25 19
 1. Загальні умови:

1.1 Організатором Акції є: ТОВ «Редмонд-Україна, що є юридичною особою за законодавством України (надалі «Організатор») Юридична адреса: 03062 м Київ, Шевченківський район, вул. Естонська буд 120

1.2 Виконавцем Акції є: ТОВ «Редмонд-Україна «, що є юридичною особою за законодавством України (надалі «Виконавець»). Юридична адреса: 03062 м Київ, Шевченківський район, вул. Естонська буд 120

1.3 Партнером Акції (виключно в частині надання інтернет-майданчика для проведення Акції) є ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» (надалі «Партнер»).ТОВ «Комфі Трейд» не є організатором та/або виконавцем даної Акції та не несе відповідальність за проведення акції та надання подарунка (його характеристики, технічний стан та інше), а лише надає можливість покупцям ознайомитись з Правилами проведення даної Акції.

1.4 Метою проведення Акції «Розумна кухня від REDMOND» (надалі – «Акція») – є популяризація продукції під знаком для товарів та послуг ТМ Redmond (далі — «Продукція»), серед існуючих та потенційних споживачів, реклама такої продукції та підвищення споживчого інтересу до такої продукції.

1.5 В рамках Акції серед Учасників Акції, яким на момент старту Акції виповнилося 18 років, проводиться розіграш Подарунків*.

1.6 Акція проводиться на території* України, на сайті http://www.blog.ua (надалі – «Блог Comfy») — з 12:00:01 год. 26.07.2016 року до 15:59:59 год. 07.08.2016 року. Визначення Переможців Акції буде проводитись не раніше 08.08.2016 року.

за винятком тимчасово окупованих територій України та зони проведення анти-терористичної операції.

1.7 За результатами Акції буде визначен Переможець, який отримає Подарунок*. Переможець визначається випадковим чином за допомогою сервісу Random.

 

 1. Вимоги до Учасників Акції:

2.1 В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції виповнилося 18 років. Організатор та Партнер не зобов’язані перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акції.

2.2 Учасниками Акції не можуть бути:

а)  працівники Організатора, Виконавця, Партнера та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

б)  власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

в)  власники, працівники чи представники організацій, які реалізовують Продукцію, та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

 1. Подарунковий фонд Акції.

3.1 Подарунком Акції є мультиварка Redmond RMC-M92S

3.2 Переможець Акції не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Подарунку.

3.3 Організатор/Виконавець залишає за собою право відмовити у наданні Подарунку та/або змінити умови Акції у будь-який момент та/або змінювати подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами.

 1. Умови участі в Акції:

4.1 Учасником акції стає будь-яка фізична дієздатна особа, громадянин України, що проживає на території України, яка виконала наступні умови:

4.2 Залишила коментар «Керуй технікою зі смартфону #redmond» під оглядом мультиварки Redmond RMC-M92S, який знаходиться за посиланням https://blog.comfy.ua/oglyad-multivarki-redmond-rmc-m92s/

4.3 Поділилася в себе на сторінці у соціальній мережі «ВКонтакте» aбо «Facebook» оглядом мультиварки Redmond RMC-M92S, який знаходиться за посиланням https://blog.comfy.ua/oglyad-multivarki-redmond-rmc-m92s/

4.4 Організатор/Виконавець/Партнер розуміють та приймають, що профілі на сайті http://www.blog.comfy.ua та в соціальних мережах потенційних учасників можуть бути псевдонімами, але власно Учасник Акції забезпечує оборотний зв’язок при намірі Організатора повідомити Учаснику Акції результати Акції. Організатор оголошує Переможця з іменем, як воно є в його профілі на сайті http://www.blog.comfy.ua та соціальних мережах.

 1. Визначення переможців.

5.1 Визначення переможця серед учасників Акції відбудеться 08.08.2016р о 6:00 серед всіх, хто виконав всі умови у Період проведення Акції.

5.2 Визначення переможця відбудеться випадковим чином за допомогою сервісу www.random.org.

5.3 Результати розіграшу будуть опубліковані після визначення переможця в офіційних групах Comfy у соціальних мережах «Вконтакте» та «Facebook», а також на сайті blog.comfy.ua.

 

 1. Порядок, умови і терміни отримання Подарунку

6.1 Подарунок буде вручено Переможцю наступним чином:

 • за умови належного виконання Переможцем Акції умов цих Правил, пересилання Подарунку Переможцю Акції, проводиться силами та за рахунок Організатора Акції упродовж 30 (тридцяти) робочих днів після оголошення результатів зі списком Переможців.

6.2 Учасники/Переможець несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації: прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, адреса реєстрації за місцем проживання з індексом, контактний телефон з кодом міста, та іншу інформацію на вимогу Організатора.

6.3 Якщо Переможець Акції, з певних причин, незалежних від Організатора/Виконавця і Партнера, не має можливості одержати Подарунок упродовж двох тижнів, то він (Переможець Акції) не має права на отримання будь-якої компенсації, а Подарунок повертається Організатору Акції. Організатор має право розпорядитися таким Подарунком на свій розсуд.

 1. Загальні умови Акції

7.1 Всю інформацію про Акцію, включаючи та не обмежуючись про умови та місце проведення Акції, можна отримати на веб-сайті http://blog.ua .

7.2 Подарунки Переможцю Акції в грошовому еквіваленті не видаються.

7.3 Переможець Акції не має права вимагати від Організатора/Виконавця/Партнера будь-якої іншої компенсації.

7.4 Переможець Акції не може передати право отримання подарунку в рамках цієї Акції та на умовах цих Правил будь-якій третій особі.

7.5 Отриманий подарунок обміну та поверненню не підлягає.

7.6 Вручення подарунку не є продажем в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів». Факт отримання подарунку посвідчується актом прийому-передачі.

7.7 Обов’язок по нарахуванню та сплаті податків у зв’язку з отриманням Подарунку, а також відповідальність за невиконання даного обов’язку несе Організатор.

7.8 Організатор//Виконавець/Партнер не несе відповідальності за:

 • не ознайомлення зі списком Переможця Акції в групі Comfy http://www.facebook.com/comfy.ua
 • неотримання / несвоєчасне отримання відомостей / документів, необхідних для отримання Подарунку з вини організацій зв’язку, або з інших, не залежних від Організатора / Партнера причин;
 • за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками / Переможцями Акції обов’язків, передбачених у цих Правилах.
 • за дії органів державної влади та інші незалежні від них обставини, які можуть унеможливити виконання умов Акції.

7.9 Беручи участь у Акції, Учасник / Переможець Акції, зокрема, підтверджує свою згоду з наступним:

 • Організатор/Виконавець має право змінити Правила у будь-який момент. Про зміну умов Акції має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію.
 • інформація про факт перемоги, а також прізвище, ім’я, по-батькові Переможця Акції будуть в групі Comfy http://www.facebook.com/comfy.ua .
 • Своє участю в Акції ,учасник (кожен з Учасників) та переможець підтверджують свою згоду на здійснення Організатором/Виконавцем Акції (його уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження ,у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», та згоду здійснювати їх використання, виступати володільцем або розпорядником бази персональних даних, що утворилися в такий спосіб. Такі дані, у відповідності до вимог законодавства, що регулює правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних є захищеними, обробляються та використовуються в рамках всіх правовідносин за умовами цієї Акції. Усі правовідносини, пов’язані із обробкою та захистом персональних даних, регулюються відповідним законодавством. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації   Організатором з маркетинговою і будь-якою іншою метою, методами, які не порушують чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю, інформації або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в т.ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо і відеоматеріалах, інтерв’ю із ЗМІ, а також для відправки інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т.п., без яких-небудь обмежень по території, часу і способу використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором  і будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України №435-IV 16.01.2003 (зі змінами і доповненнями) і Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 (зі змінами і доповненнями) (а також згода включення його номера телефону в систему розсилки інформації про нові акції Організатора, які проводитимуться в майбутньому).

7.10 Організатор / Виконавець / залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками / Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

7.11 Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з даними Правилами.

7.12 Проведення цієї Акції є виключною волею та правом Організатора. Ніхто не може змусити Організатора у проведенні цієї Акції у разі прийняття рішення про її скасування, виникнення обставин непереборної сили, тощо.

7.13 У випадку наявності впливу обставин непереборної сили (форс-мажор) ця Акція на розсуд Організатора або скасовується або переноситься на інший період. До обставин форс-мажору відносяться будь-які обставини, що виникли, діють поза волею чи впливом Організатора Акції.

 1. Умови отримання Призу:

8.1 Представник Організатора зв’яжеться із Переможцем за допомогою особистого повідомлення в соціальній мережі «Вконтакте» або «Facebook» або за допомогою повідомлень на Blog.comfy.ua

8.2 Ненадання Переможцем відповіді на запит представника Організатора в особистих повідомленнях «Вконтакте», «Facebook» або на Blog.comfy.ua до 12.08.2016 буде означати відмову Переможця Акції від отримання подарунку.

8.3 Видача подарунку здійснюється в одному з магазинів «Comfy».

8.4 Адреса найбільш зручного для отримання подарунку магазину Comfy попередньо узгоджується представником Організатора з Переможцем.

8.5 Переможець може отримати приз протягом одного календарного місяця з моменту надходження його до магазину мережі Comfy.

8.6 Представник Організатора зв`яжеться з Переможцем додатково та повідомить, коли подарунок буде надісланий до магазину із узгодженням зручної дати вручення-отримання Призу.

8.7 Переможець заздалегідь повинен надіслати представнику Організатора копії свого внутрішнього паспорту громадянина України та довідки* про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер**).

*Допускається випадок не пред’явлення довідки, якщо в паспорті Переможця міститься спеціальний штамп, внесений фіскальною службою (податковим органом) із ідентифікаційним номером.

** Якщо Переможець відмовився через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідний орган державної податкової служби, в його паспорті має бути наявна відповідна відмітка про наявність права сплачувати платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків.

8.8 Переможець зобов’язаний мати при собі в день отримання подарунку оригінали документів, позначених в п.8.7. цих Правил.

 

 1. Обмеження:

9.1 Відповідальність Організатора/Виконавця Акції не виходить за межі вартості й кількості Подарунків, зазначених у цих Правилах.

9.2 Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за будь-які помилки поштових та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.

9.3 Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість надсилання/надання Подарунків Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця, у т. ч. якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником Акції були зазначені неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції жодної компенсації.

9.4 Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасниками Акції наданих Подарунків після їх / його одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатися наданим Подарунком з будь-яких причин.

9.5 Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

9.6 Право на отримання Подарунків мають лише особи, які є Учасниками Акції. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, угоди, де заохочення буде предметом угоди або засобом платежу.

9.7 Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адрес).

9.8 У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.

9.9 У разі, якщо Учасник Акції з якихось причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник Акції не має права передати / поступитися своїм правом третій особі, і в такому випадку вважається, що Учасник відмовився від Подарунку.

9.10 Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором/Виконавцем Акції протягом всього періоду проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на сайті.

9.11 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції та оскарженню не підлягає.

 

16156 0 cookie-check Правила акции «Дистанційна кулінарія від Redmond»

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

10 комментариев

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии

Читайте также:

ЗаПЛЮСуй iPhone▶️Розыгрыш iPhone 7 Plus
осталось завершена
ЗаПЛЮСуй iPhone▶️Розыгрыш iPhone 7 Plus
Мы объявляем победителя и счастливого обладателя Apple iPhone 7 Plus 128GB! Победителем становится Куруляк Александр Искренне поздравляем!   Видео проведения розыгрыша смотрите здесь. ШАГ №1 ⬅️Подпишись на...
Смотреть результаты
Акція: Подарунок за відгук
осталось завершена
Акція: Подарунок за відгук
Вітаємо переможців акції Друзі, дякуємо всім за участь! Ми готові оголосити переможців! Ними стали: Galj Ghegistovska; Дмитрий Беркута; Олег Козырев; Николай Пушленков; Оксана Руснак; Люда...
Смотреть результаты