search
Подписаться

logo
осталось завершена

Оголошуємо переможця розіграшу «Будь першим з офіційним iPhone 7»

12 октября, 2016, 06:12 57

Переможцем, акції «Будь першим з офіційним iPhone 7» стала Аліна Гуменюк (ВКонтакте)

Як проходило визначення переможця

 1. Організатором акції виступає ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД». Організатор безпосередньо самостійно проводить акцію.
 2. Мета проведення Акції: популяризація ТМ «COMFY», привертання нових абонентів на новий контентний ресурс від Comfy, який знаходиться за посиланням https://blog.comfy.ua та привертання нових абонентів в офіційні групи Comfy у соціальних мережах «Вконтакте» та «Facebook».
 3. Період проведення Акції:
  • 1 Акція проходить в період з 13 до 21.10. включно (далі — Період проведення Акції).
  • 2 Організатор Акції залишає за собою право припиняти і відновлювати проведення Акції.
 4. Приз: смартфон , у кількості 1 штука. Звичайна вартість 23499,00 грн. з ПДВ. Акційна вартість 1 грн. з ПДВ.
 5. Територія проведення Акції:
  • 5.1 Акція проводиться в офіційних групах Comfy у соціальних мережах «Вконтакте» та «Facebook» (далі — Територія проведення Акції).
 6. Учасники Акції:
  • 6.1 До участі в Акції запрошуються та можуть прийняти участь в Акції необмежене коло дієздатних громадян України, які проживають на території України та в період проведення Акції виконали всі умови і правила Акції (далі — Учасник Акції), за винятком працівників та представників Організатора та будь-якої іншої компанії, залученої до проведення Акції (у разі її залучення) (з метою уникнення суб’єктивності та конфлікту інтересів).
  • 6.2 Організатор розуміє та приймає, що профілі в соціальних мережах потенційних учасників можуть бути псевдонімами, але власно Учасник Акції забезпечує оборотний зв’язок при намірі Організатора повідомити Учаснику Акції результати Акції.
  • 6.3 Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників незалежно один від одного) підтверджують повну згоду з усіма умовами та правилами Акції, а також зобов’язуються їх виконувати. Факт участі в цьому Конкурсі означає ознайомлення і повну згоду всіх Учасників з умовами цих Правилами.
 7. Переможець:
  • 7.1 Переможця буде визначено 21.10.2016.
  • 7.2 Переможця визначає безпосередньо Організатор, який виступає через своїх уповноважених осіб (далі, — представник Організатора).
  • 7.3 Переможцем може бути обрано одну особу серед усіх учасників Акції, що виконали всі умови та правила Акції.
  • 7.4 Визначення Переможця відбудеться за допомогою сервісу random.org 21 жовтня о 16:00 серед усіх  Учасників Акції.
  • 7.5 Учасник Акції, який не виконав умови Акції, не може бути обраним, як переможець.
  • 7.6 Учасник Акції, який не виконав умови та правила Акції, або виконав їх не в повній мірі, не може бути обраним, як Переможець.
  • 7.7 Організатор оголошує Переможця з іменем, як воно є в його профілі в соціальних мережах.
  • 7.8 Оголошення переможця відбудеться 21 о 16:00.
  • 7.9 Результати розіграшу будуть опубліковані в офіційних групах Comfy у соціальних мережах «Вконтакте» та «Facebook», а також на сайті blog.comfy.ua . На Переможця Акції також розповсюджуються умови п.6.3. цих Правил.
 8. Умови отримання Призу:
  • 8.1 Представник Організатора зв’яжеться із Переможцем за допомогою особистого повідомлення в соціальній мережі «Вконтакте» або «Facebook».
  • 8.2 Ненадання Переможцем відповіді на запит представника Організатора в особистих повідомленнях «Вконтакте», «Facebook» до 00.00 буде означати відмову Переможця Акції від отримання Призу та проведення повторного розіграшу серед усіх учасників акції.
  • 8.3 Видача Призу здійснюється в одному з магазинів «Comfy».
  • 8.4 Доставку техніки з магазину переможець організовує самостійно або замовляє відповідну послугу на платній основі в магазині.
  • 8.5 Адреса найбільш зручного для отримання Призу магазину Comfy попередньо узгоджується представником Організатора з Переможцем.
  • 8.6 Переможець може отримати приз протягом одного календарного місяця з моменту надходження його до магазину мережі Comfy.
  • 8.7 Представник Організатора зв`яжеться з Переможцем додатково та повідомить, коли Приз буде надісланий до магазину із узгодженням зручної дати вручення-отримання Призу.
  • 8.8 Переможець заздалегідь повинен надіслати представнику Організатора копії свого внутрішнього паспорту громадянина України та довідки* про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер**).

*Допускається випадок не пред’явлення довідки, якщо в паспорті Переможця міститься спеціальний штамп, внесений фіскальною службою (податковим органом) із ідентифікаційним номером.

** Якщо Переможець відмовився через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідний орган державної податкової служби, в його паспорті має бути наявна відповідна відмітка про наявність права сплачувати платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків.

 • 9 Переможець зобов’язаний мати при собі в день отримання Призу оригінали документів, позначених в п.8.7. цих Правил.
 1. Умови Акції:
  • 1 Учасником акції стає фізична особа, яка в період проведення Акції виконала наступні умови:
   • 4.1.1 Поставила лайк і репост в офіційних групах Comfy у соціальних мережах «Вконтакте» та «Facebook»
   • 4.1.2 Є учасником офіційних груп Comfy у соціальних мережах «Вконтакте» та «Facebook»

Серед Учасників Акції, які виконали умови i-ii п.9.1. , буде розіграно приз.

 1. Правила Акції: ці Правила «Будь першим з офіційним iPhone 7».
 2. Ознайомлення з умовами та правилами Акції:
  • 2.1 З правилами проведення Акції «Будь першим з офіційним iPhone 7» можна ознайомитися на сайті blog.comfy.ua.
 3. Застереження:
  • 3.1 Вручення Призу не є продажем в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів». Факт отримання Призу посвідчується актом прийому-передачі Призу. Приз проводиться через РРО виключно  з метою належного обліку товарних запасів. Касовий чек Переможцю не видається.
  • 3.2 Грошовий еквівалент вартості Призу не видається.
  • 3.3 Переможець Акції не має права вимагати від Організатора будь-якої іншої компенсації.
  • 3.4 Переможець Акції не може передати право отримання Призу в рамках цієї Акції та на умовах цих Правил будь-якій третій особі.
  • 3.5 Отриманий Приз обміну та поверненню не підлягає.
  • 3.6 Організатор не несе гарантійних зобов’язань по Призу, отриманому в рамках цієї Акції та на умовах, зазначених в цих Правилах.
  • 3.7 Переможець Акції не може передати право отримання призу в рамках цієї Акції та на умовах цих Правил третій особі.
  • 3.8 Отриманий приз обміну та поверненню не підлягає.
  • 3.9 Організатор не несе гарантійні зобов’язання по Призу, врученому в рамках цієї Акції та на умовах, зазначених в цих Правилах.
  • 3.10 Організатор як податковий агент зобов’язаний сплатити податок з доходів фізичних осіб та військовий збір з вартості призів відповідно до законодавства України. Податки складають: податок на доходи фізичних осіб (18%) – 5254,43 грн., військовий збір (1,5%) – 437,87 грн. Податки сплачуються в день вручення Призу. Податок на додану вартість визначається у відповідності до норм Податкового кодексу України та сплачується Організатором.
  • 3.11 У випадку наявності впливу обставин непереборної сили (форс-мажор) ця Акція на розсуд Організатора або скасовується або переноситься на інший період. До обставин форс-мажору відносяться будь-які обставини, що виникли, діють поза волею чи впливом Організатора Акції.
  • 3.12 Проведення цієї Акції є виключною волею та правом Організатора. Ніхто не може змусити Організатора у проведенні цієї Акції у разі прийняття рішення про її скасування, виникнення обставин непереборної сили, тощо.
 4. Персональні дані та надання згоди Учасником Акції та Переможцем Акції:
  • 4.1 Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) надають Організатору згоду на обробку своїх персональних даних, у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», та згоду здійснювати їх використання, виступати володільцем або розпорядником бази персональних даних, що утворилися в такий спосіб. Такі дані, у відповідності до вимог законодавства, що регулює правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних є захищеними, обробляються та використовуються в рамках всіх правовідносин за умовами цієї Акції. Усі правовідносини, пов’язані із обробкою та захистом персональних даних, регулюються відповідним законодавством.
  • 4.2 Організатор гарантує, що персональні дані зберігатимуться та оброблятимуться у відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».
  • 4.3 Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) підтверджують свою згоду на безкоштовне використання свого імені як його наведено в профілях в соціальних мережах.
  • 4.4 Якщо Організатором буде заплановано фото та/або відео-зйомка, то Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції своєю участю в Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) надають Організатору таке право на проведення (організацію) ним фото- та/або відео-зйомки з участю Учасника Акції та/або Переможця в рамках Акції без будь-яких компенсацій та відшкодувань.
  • 4.5 Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець своєю участю в Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) підтверджують і надають згоду на те, що їхні імена та фотографії можуть бути опубліковані та використані Організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, що стосуються Акції, в рекламних цілях засобом і методами, які не порушують чинне законодавство України.
  • 4.6 Будь-який Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції має право відмовитись від цієї згоди (що вище вказана), якщо надішле письмову відмову Організатору Акції.
 5. Інші умови:
  • 5.1 Організатор має право в односторонньому порядку доповнити чи змінити дані Правила.
  • 5.2 Будь-які зміни затверджуються наказом Генерального директора Організатора.
  • 5.3 Повідомлення про доповнення або зміну Правил буде оголошено на сайті blog.comfy.ua
  • 5.4 Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть унеможливити виконання умов Акції.
  • 5.5 Організатор не вступає у суперечки, які можуть виникнути між Учасниками Акції щодо Призу.
  • 5.6 У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
21767 0 cookie-check Оголошуємо переможця розіграшу «Будь першим з офіційним iPhone 7»

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

49 комментариев

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии

Читайте также:

Объявляем победителя и счастливого обладателя варочной поверхности от Electrolux!
осталось завершена
Объявляем победителя и счастливого обладателя варочной поверхности от Electrolux!
Поздравляем победителя акции! Победителем, акции «Розыгрыш варочной поверхности Electrolux EHI6340FOK» стал Сергей Белый. Поздравляем Сергея! Для получения приза мы свяжемся с вами в личных сообщениях...
Смотреть результаты
Конкурс! ВЫИГРАЙ крутой iPhone Xr. Конкурс завершен
осталось завершена
Конкурс! ВЫИГРАЙ крутой iPhone Xr. Конкурс завершен
Победитель Николай Гнап Поздравляем! Все, что нужно сделать: Подпишись на канал Comfy — Годно о технике. Поделись конкурсным видео или этой статьей в Facebook. Важно: Чтобы мы...
Смотреть результаты