search
Подписаться

logo
осталось завершена

Оголошуємо переможця розіграшу «Будь першим з офіційним iPhone 7»

12 октября, 2016, 06:12 57

Переможцем, акції «Будь першим з офіційним iPhone 7» стала Аліна Гуменюк (ВКонтакте)

Як проходило визначення переможця

 1. Організатором акції виступає ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД». Організатор безпосередньо самостійно проводить акцію.
 2. Мета проведення Акції: популяризація ТМ «COMFY», привертання нових абонентів на новий контентний ресурс від Comfy, який знаходиться за посиланням https://blog.comfy.ua та привертання нових абонентів в офіційні групи Comfy у соціальних мережах «Вконтакте» та «Facebook».
 3. Період проведення Акції:
  • 1 Акція проходить в період з 13 до 21.10. включно (далі — Період проведення Акції).
  • 2 Організатор Акції залишає за собою право припиняти і відновлювати проведення Акції.
 4. Приз: смартфон , у кількості 1 штука. Звичайна вартість 23499,00 грн. з ПДВ. Акційна вартість 1 грн. з ПДВ.
 5. Територія проведення Акції:
  • 5.1 Акція проводиться в офіційних групах Comfy у соціальних мережах «Вконтакте» та «Facebook» (далі — Територія проведення Акції).
 6. Учасники Акції:
  • 6.1 До участі в Акції запрошуються та можуть прийняти участь в Акції необмежене коло дієздатних громадян України, які проживають на території України та в період проведення Акції виконали всі умови і правила Акції (далі — Учасник Акції), за винятком працівників та представників Організатора та будь-якої іншої компанії, залученої до проведення Акції (у разі її залучення) (з метою уникнення суб’єктивності та конфлікту інтересів).
  • 6.2 Організатор розуміє та приймає, що профілі в соціальних мережах потенційних учасників можуть бути псевдонімами, але власно Учасник Акції забезпечує оборотний зв’язок при намірі Організатора повідомити Учаснику Акції результати Акції.
  • 6.3 Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників незалежно один від одного) підтверджують повну згоду з усіма умовами та правилами Акції, а також зобов’язуються їх виконувати. Факт участі в цьому Конкурсі означає ознайомлення і повну згоду всіх Учасників з умовами цих Правилами.
 7. Переможець:
  • 7.1 Переможця буде визначено 21.10.2016.
  • 7.2 Переможця визначає безпосередньо Організатор, який виступає через своїх уповноважених осіб (далі, — представник Організатора).
  • 7.3 Переможцем може бути обрано одну особу серед усіх учасників Акції, що виконали всі умови та правила Акції.
  • 7.4 Визначення Переможця відбудеться за допомогою сервісу random.org 21 жовтня о 16:00 серед усіх  Учасників Акції.
  • 7.5 Учасник Акції, який не виконав умови Акції, не може бути обраним, як переможець.
  • 7.6 Учасник Акції, який не виконав умови та правила Акції, або виконав їх не в повній мірі, не може бути обраним, як Переможець.
  • 7.7 Організатор оголошує Переможця з іменем, як воно є в його профілі в соціальних мережах.
  • 7.8 Оголошення переможця відбудеться 21 о 16:00.
  • 7.9 Результати розіграшу будуть опубліковані в офіційних групах Comfy у соціальних мережах «Вконтакте» та «Facebook», а також на сайті blog.comfy.ua . На Переможця Акції також розповсюджуються умови п.6.3. цих Правил.
 8. Умови отримання Призу:
  • 8.1 Представник Організатора зв’яжеться із Переможцем за допомогою особистого повідомлення в соціальній мережі «Вконтакте» або «Facebook».
  • 8.2 Ненадання Переможцем відповіді на запит представника Організатора в особистих повідомленнях «Вконтакте», «Facebook» до 00.00 буде означати відмову Переможця Акції від отримання Призу та проведення повторного розіграшу серед усіх учасників акції.
  • 8.3 Видача Призу здійснюється в одному з магазинів «Comfy».
  • 8.4 Доставку техніки з магазину переможець організовує самостійно або замовляє відповідну послугу на платній основі в магазині.
  • 8.5 Адреса найбільш зручного для отримання Призу магазину Comfy попередньо узгоджується представником Організатора з Переможцем.
  • 8.6 Переможець може отримати приз протягом одного календарного місяця з моменту надходження його до магазину мережі Comfy.
  • 8.7 Представник Організатора зв`яжеться з Переможцем додатково та повідомить, коли Приз буде надісланий до магазину із узгодженням зручної дати вручення-отримання Призу.
  • 8.8 Переможець заздалегідь повинен надіслати представнику Організатора копії свого внутрішнього паспорту громадянина України та довідки* про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер**).

*Допускається випадок не пред’явлення довідки, якщо в паспорті Переможця міститься спеціальний штамп, внесений фіскальною службою (податковим органом) із ідентифікаційним номером.

** Якщо Переможець відмовився через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідний орган державної податкової служби, в його паспорті має бути наявна відповідна відмітка про наявність права сплачувати платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків.

 • 9 Переможець зобов’язаний мати при собі в день отримання Призу оригінали документів, позначених в п.8.7. цих Правил.
 1. Умови Акції:
  • 1 Учасником акції стає фізична особа, яка в період проведення Акції виконала наступні умови:
   • 4.1.1 Поставила лайк і репост в офіційних групах Comfy у соціальних мережах «Вконтакте» та «Facebook»
   • 4.1.2 Є учасником офіційних груп Comfy у соціальних мережах «Вконтакте» та «Facebook»

Серед Учасників Акції, які виконали умови i-ii п.9.1. , буде розіграно приз.

 1. Правила Акції: ці Правила «Будь першим з офіційним iPhone 7».
 2. Ознайомлення з умовами та правилами Акції:
  • 2.1 З правилами проведення Акції «Будь першим з офіційним iPhone 7» можна ознайомитися на сайті blog.comfy.ua.
 3. Застереження:
  • 3.1 Вручення Призу не є продажем в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів». Факт отримання Призу посвідчується актом прийому-передачі Призу. Приз проводиться через РРО виключно  з метою належного обліку товарних запасів. Касовий чек Переможцю не видається.
  • 3.2 Грошовий еквівалент вартості Призу не видається.
  • 3.3 Переможець Акції не має права вимагати від Організатора будь-якої іншої компенсації.
  • 3.4 Переможець Акції не може передати право отримання Призу в рамках цієї Акції та на умовах цих Правил будь-якій третій особі.
  • 3.5 Отриманий Приз обміну та поверненню не підлягає.
  • 3.6 Організатор не несе гарантійних зобов’язань по Призу, отриманому в рамках цієї Акції та на умовах, зазначених в цих Правилах.
  • 3.7 Переможець Акції не може передати право отримання призу в рамках цієї Акції та на умовах цих Правил третій особі.
  • 3.8 Отриманий приз обміну та поверненню не підлягає.
  • 3.9 Організатор не несе гарантійні зобов’язання по Призу, врученому в рамках цієї Акції та на умовах, зазначених в цих Правилах.
  • 3.10 Організатор як податковий агент зобов’язаний сплатити податок з доходів фізичних осіб та військовий збір з вартості призів відповідно до законодавства України. Податки складають: податок на доходи фізичних осіб (18%) – 5254,43 грн., військовий збір (1,5%) – 437,87 грн. Податки сплачуються в день вручення Призу. Податок на додану вартість визначається у відповідності до норм Податкового кодексу України та сплачується Організатором.
  • 3.11 У випадку наявності впливу обставин непереборної сили (форс-мажор) ця Акція на розсуд Організатора або скасовується або переноситься на інший період. До обставин форс-мажору відносяться будь-які обставини, що виникли, діють поза волею чи впливом Організатора Акції.
  • 3.12 Проведення цієї Акції є виключною волею та правом Організатора. Ніхто не може змусити Організатора у проведенні цієї Акції у разі прийняття рішення про її скасування, виникнення обставин непереборної сили, тощо.
 4. Персональні дані та надання згоди Учасником Акції та Переможцем Акції:
  • 4.1 Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) надають Організатору згоду на обробку своїх персональних даних, у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», та згоду здійснювати їх використання, виступати володільцем або розпорядником бази персональних даних, що утворилися в такий спосіб. Такі дані, у відповідності до вимог законодавства, що регулює правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних є захищеними, обробляються та використовуються в рамках всіх правовідносин за умовами цієї Акції. Усі правовідносини, пов’язані із обробкою та захистом персональних даних, регулюються відповідним законодавством.
  • 4.2 Організатор гарантує, що персональні дані зберігатимуться та оброблятимуться у відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».
  • 4.3 Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) підтверджують свою згоду на безкоштовне використання свого імені як його наведено в профілях в соціальних мережах.
  • 4.4 Якщо Організатором буде заплановано фото та/або відео-зйомка, то Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції своєю участю в Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) надають Організатору таке право на проведення (організацію) ним фото- та/або відео-зйомки з участю Учасника Акції та/або Переможця в рамках Акції без будь-яких компенсацій та відшкодувань.
  • 4.5 Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець своєю участю в Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) підтверджують і надають згоду на те, що їхні імена та фотографії можуть бути опубліковані та використані Організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, що стосуються Акції, в рекламних цілях засобом і методами, які не порушують чинне законодавство України.
  • 4.6 Будь-який Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції має право відмовитись від цієї згоди (що вище вказана), якщо надішле письмову відмову Організатору Акції.
 5. Інші умови:
  • 5.1 Організатор має право в односторонньому порядку доповнити чи змінити дані Правила.
  • 5.2 Будь-які зміни затверджуються наказом Генерального директора Організатора.
  • 5.3 Повідомлення про доповнення або зміну Правил буде оголошено на сайті blog.comfy.ua
  • 5.4 Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть унеможливити виконання умов Акції.
  • 5.5 Організатор не вступає у суперечки, які можуть виникнути між Учасниками Акції щодо Призу.
  • 5.6 У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
21767 0 cookie-check Оголошуємо переможця розіграшу «Будь першим з офіційним iPhone 7»

Читайте также:

Объявляем победителя и счастливого обладателя варочной поверхности от Electrolux!
осталось завершена
Объявляем победителя и счастливого обладателя варочной поверхности от Electrolux!
Поздравляем победителя акции! Победителем, акции «Розыгрыш варочной поверхности Electrolux EHI6340FOK» стал Сергей Белый. Поздравляем Сергея! Для получения приза мы свяжемся с вами в личных сообщениях...
Смотреть результаты
Конкурс! ВЫИГРАЙ крутой iPhone Xr. Конкурс завершен
осталось завершена
Конкурс! ВЫИГРАЙ крутой iPhone Xr. Конкурс завершен
Победитель Николай Гнап Поздравляем! Все, что нужно сделать: Подпишись на канал Comfy — Годно о технике. Поделись конкурсным видео или этой статьей в Facebook. Важно: Чтобы мы...
Смотреть результаты