search
Подписаться

logo

Правила акції «Xiaomi VS Meizu»

18 августа, 2016, 10:34 9

«Xiaomi VS Meizu»

  1. Організатором акції виступає ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД». Організатор безпосередньо самостійно проводить акцію.
  2. Мета проведення Акції: популяризація ТМ «COMFY», привертання нових абонентів на YouTube канал Comfy.ua | Самый крутой канал о технике.
  3. Період проведення Акції:
    • Акція проходить в період 11.08.2017 – 20.08.2017 включно (далі — Період проведення Акції).
    • Організатор Акції залишає за собою право припиняти і відновлювати проведення Акції.
  4. Територія проведення Акції:
    • Акція проводиться на YouTube каналі Comfy.ua | Самый крутой канал о технике, який знаходиться за посиланням https://www.youtube.com/user/comfyua/ (далі — Територія проведення Акції).
  5. Учасники Акції:
    • До участі в Акції запрошуються та можуть прийняти участь в Акції необмежене коло дієздатних громадян України, які проживають на території України та в період проведення Акції виконали всі умови і правила Акції (далі — Учасник Акції), за винятком працівників та представників Організатора та будь-якої іншої компанії, залученої до проведення Акції (у разі її залучення) (з метою уникнення суб’єктивності та конфлікту інтересів).
    • Організатор розуміє та приймає, що профілі на каналі YouTube та в соціальних мережах потенційних учасників можуть бути псевдонімами, але власно Учасник Акції забезпечує оборотний зв’язок при намірі Організатора повідомити Учаснику Акції результати Акції.
    • Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників незалежно один від одного) підтверджують повну згоду з усіма умовами та правилами Акції, а також зобов’язуються їх виконувати. Факт участі в цьому Конкурсі означає ознайомлення і повну згоду всіх Учасників з умовами цих Правилами.
  6. Переможець:
    • Переможця буде визначено 21.08.2017 р.
    • Переможця визначає безпосередньо Організатор, який виступає через своїх уповноважених осіб (далі, — представник Організатора).
    • Переможцем може бути обрано одну особу серед усіх учасників Акції, що виконали всі умови та правила Акції.
    • Визначення Переможця відбудеться за допомогою сервісу random.org 21.08.2017 р. о 16:00 серед усіх  Учасників Акції.
    • Учасник Акції, який не виконав умови Акції, не може бути обраним, як переможець.
    • Учасник Акції, який не виконав умови та правила Акції, або виконав їх не в повній мірі, не може бути обраним, як Переможець.
    • Організатор оголошує Переможця з іменем, як воно є в його профілі на каналі YouTube та соціальних мережах.
    • Оголошення переможця відбудеться 21.08. 2017 р. о 16:00.
    • Результати Акції будуть оприлюднені на YouTube каналі Comfy.ua | Самый крутой канал о технике ( https://www.youtube.com/user/comfyua/ ) та в блозi (https://blog.comfy.ua/).
  7. Умови отримання Призу:
    • Представник Організатора зв’яжеться із Переможцем за допомогою особистого повідомлення в соціальній мережі «Facebook» або за допомогою повідомлень на YouTube.
    • Ненадання Переможцем відповіді на запит представника Організатора в особистих повідомленнях «Facebook» або на YouTube до 21.09.2017. буде означати відмову Переможця Акції від отримання Призу та проведення повторного розіграшу серед усіх учасників акції.
    • Видача Призу здійснюється в одному з магазинів «Comfy».
    • Доставку техніки з магазину переможець організовує самостійно або замовляє відповідну послугу на платній основі в магазині.
    • Адреса найбільш зручного для отримання Призу магазину Comfy попередньо узгоджується представником Організатора з Переможцем.
    • Переможець може отримати приз протягом одного календарного місяця з моменту надходження його до магазину мережі Comfy.
    • Представник Організатора зв`яжеться з Переможцем додатково та повідомить, коли Приз буде надісланий до магазину із узгодженням зручної дати вручення-отримання Призу.
    • Переможець заздалегідь повинен надіслати представнику Організатора копії свого внутрішнього паспорту громадянина України та довідки* про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер**).

*Допускається випадок не пред’явлення довідки, якщо в паспорті Переможця міститься спеціальний штамп, внесений фіскальною службою (податковим органом) із ідентифікаційним номером.

** Якщо Переможець відмовився через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідний орган державної податкової служби, в його паспорті має бути наявна відповідна відмітка про наявність права сплачувати платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків.

8. Переможець зобов’язаний мати при собі в день отримання Призу оригінали документів, позначених в п. 7. цих Правил.

  1. Умови Акції:
    • Учасником акції стає фізична особа, яка в період проведення Акції виконала наступні умови:
      • i. Протягом періоду проведення Акції підписалася чи на момент початку проведення Акції вже є підписаною на YouTube канал Comfy.ua | Самый крутой канал о технике ( https://www.youtube.com/user/comfyua/ ).
      • ii. Поділилася у себе на сторінці у соціальній мережі «Facebook» акційним відео, яке буде розміщене на YouTube каналі Comfy.ua | Самый крутой канал о технике ( https://www.youtube.com/user/comfyua/ ).
      • iii. Залишила коментар під статтею у блозі з посиланнями на свій YouTube канал, профiль у соцiальнiй мережi, в якій поділилась акційним відео ,та коментарем #візьмуXiaomiвComfy або #візьмуMeizuвComfy,при цьому Оргаізатор зауважує, що особи із закритими профілями (обмеженим доступом) не приймають участі у Акції, тому що  Організатор позбавлений можливості перевірити виконання однієї із умов акції.

Серед Учасників Акції, які виконали умови i-iii п.9 , буде розіграно приз.

  1. Правила Акції: ці Правила «Xiaomi VS Meizu».
  2. Ознайомлення з умовами та правилами Акції:
    • З правилами проведення Акції «Xiaomi VS Meizu» можна ознайомитися на сайті blog.comfy.ua.
  3. Застереження:
    1. Грошовий еквівалент вартості Призу не видається.
    2. Переможець Акції не має права вимагати від Організатора будь-якої іншої компенсації.
    3. Переможець Акції не може передати право отримання Призу в рамках цієї Акції та на умовах цих Правил будь-якій третій особі.
    4. Отриманий Приз обміну та поверненню не підлягає.
    5. Організатор не несе гарантійних зобов’язань по Призу, отриманому в рамках цієї Акції та на умовах, зазначених в цих Правилах.
    6. Переможець Акції не може передати право отримання призу в рамках цієї Акції та на умовах цих Правил третій особі.
    7. Отриманий приз обміну та поверненню не підлягає.
    8. Організатор не несе гарантійні зобов’язання по Призу, врученому в рамках цієї Акції та на умовах, зазначених в цих Правилах.
  4. Під «призом» слідує розуміти можливість для Переможця даної Акції придбати техніку.

У не фіскальній частині чека зазначається наступне: «Акційний товар, що зазначений в даному чеку, отриманий Покупцем в рамках  Акції як «подарунок» або «приз», що проводиться ТОВ «Комфі Трейд» та умови якої розміщені на сайті Comfy.ua, а також в магазинах, які приймають участь в Акції. Отримуючи Акційний товар, зазначений в даному чеку, Покупець (учасник Акції) підтвердив свою участь в Акції та згоду з її правилами. Покупець (учасник Акцїї) ознайомлений та погоджується, що даний Акційний товар обміну та/або поверненню не підлягає. Номінал звичайної вартості даного товару з ПДВ не видається. На даний товар не розповсюджуються гарантійні зобов’язання».

Покупець (учасник Акцїї) ознайомлений та погоджується з зазначеним правилом та умовою.

14. У випадку наявності впливу обставин непереборної сили (форс-мажор) ця Акція на розсуд Організатора або скасовується або переноситься на інший період. До обставин форс-мажору відносяться будь-які обставини, що виникли, діють поза волею чи впливом Організатора Акції.

15. Проведення цієї Акції є виключною волею та правом Організатора. Ніхто не може змусити Організатора у проведенні цієї Акції у разі прийняття рішення про її скасування, виникнення обставин непереборної сили, тощо.

16. Персональні дані та надання згоди Учасником Акції та Переможцем Акції:

  • Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) надають Організатору згоду на обробку своїх персональних даних, у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», та згоду здійснювати їх використання, виступати володільцем або розпорядником бази персональних даних, що утворилися в такий спосіб. Такі дані, у відповідності до вимог законодавства, що регулює правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних є захищеними, обробляються та використовуються в рамках всіх правовідносин за умовами цієї Акції. Усі правовідносини, пов’язані із обробкою та захистом персональних даних, регулюються відповідним законодавством.
  • Організатор гарантує, що персональні дані зберігатимуться та оброблятимуться у відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».
  • Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) підтверджують свою згоду на безкоштовне використання свого імені як його наведено в профілях на каналі YouTube та соціальних мережах.
  • Якщо Організатором буде заплановано фото та/або відео-зйомка, то Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції своєю участю в Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) надають Організатору таке право на проведення (організацію) ним фото- та/або відео-зйомки з участю Учасника Акції та/або Переможця в рамках Акції без будь-яких компенсацій та відшкодувань.
  • Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець своєю участю в Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) підтверджують і надають згоду на те, що їхні імена та фотографії можуть бути опубліковані та використані Організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, що стосуються Акції, в рекламних цілях засобом і методами, які не порушують чинне законодавство України.
  • Будь-який Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції має право відмовитись від цієї згоди (що вище вказана), якщо надішле письмову відмову Організатору Акції.

17. Інші умови:

  • Організатор має право в односторонньому порядку доповнити чи змінити дані Правила.
  • Будь-які зміни затверджуються наказом Генерального директора Організатора.
  • Повідомлення про доповнення або зміну Правил буде оголошено на сайті blog.comfy.ua
  • Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть унеможливити виконання умов Акції.
  • Організатор не вступає у суперечки, які можуть виникнути між Учасниками Акції щодо Призу.
  • У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
39246 0 cookie-check Правила акції «Xiaomi VS Meizu»

Читайте также:

Правила акції «Розіграш смартфону Samsung Galaxy Note 20 Plus» для Facebook
Правила акції «Розіграш смартфону Samsung Galaxy Note 20 Plus» для Facebook
06 августа, 2016, 01:55 569
Організатором акції виступає ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД». Організатор безпосередньо самостійно проводить акцію. Мета проведення Акції: популяризація ТМ «COMFY UA», привертання нових абонентів в соціальну мережу Facebook...
Смотреть результаты
Правила акції «Розіграш смартфону Honor 20»
Правила акції "Розіграш смартфону Honor 20"
Організатором акції виступає ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД». Організатор безпосередньо самостійно проводить акцію. Період проведення Акції: Акція проходить в період 01.08.2019 – 20.08.2019 року включно (далі —...
Смотреть результаты
Правила акції «Розіграш трьох пар навушників»
Правила акції «Розіграш трьох пар навушників»
Організатором акції виступає ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД». Організатор безпосередньо самостійно проводить акцію. Період проведення Акції: Акція проходить в період 26.07.2019 – 19.08.2019 року включно (далі —...
Смотреть результаты