search
Подписаться

logo

Правила акції «Розіграш пральної машини Whirlpool FWSG71283W EU»

15 марта, 2016, 04:28 12

1.Організатором акції виступає ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД». Організатор безпосередньо самостійно проводить акцію.

2.Період проведення Акції:

 • Акція проходить в період 15.03.2018 – 29.03.2018 року включно (далі — Період проведення Акції);
 • Організатор Акції залишає за собою право припиняти і відновлювати проведення Акції.

3.Приз:

 • Пральна машина Whirlpool FWSG71283W EU, у кількості 1 штука. Звичайна вартість 9999 грн. з ПДВ. Акційна вартість (виключно для цілей цієї Акції) 1 грн. з ПДВ.

4.Територія проведення Акції:

 • Акція проводиться на YouTube каналі Comfy, який знаходиться за посиланням https://www.youtube.com/c/btcomfyua та блозі Comfy, який знаходиться за посиланням https://blog.comfy.ua/ (далі — Територія проведення Акції).

5.Умови участі та учасники Акції:

 • До участі в Акції запрошуються та можуть прийняти участь в Акції необмежене коло повнолітніх дієздатних громадян України, які проживають на території України та в період проведення Акції виконали всі умови і правила Акції (далі – Учасник Акції), за винятком працівників та представників Організатора та будь-якої іншої компанії, залученої до проведення Акції (у разі її залучення) (з метою уникнення суб’єктивності та конфлікту інтересів);
 • Організатор розуміє та приймає, що профілі в соціальних мережах потенційних учасників можуть бути псевдонімами, але власно Учасник Акції забезпечує оборотний зв’язок при намірі Організатора повідомити Учаснику Акції результати Акції.
 • Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників незалежно один від одного) підтверджують повну згоду з усіма умовами та правилами Акції, а також зобов’язуються їх виконувати. Факт участі в цьому Конкурсі означає ознайомлення і повну згоду всіх Учасників з умовами цих Правил.

 6.Учасником акції стає фізична особа, яка в період проведення Акції виконала наступні умови:

 • Протягом періоду проведення Акції підписалася чи на момент початку проведення Акції вже є підписаною на YouTube каналі Comfy, який знаходиться за посиланням https://www.youtube.com/c/btcomfyua;
 • Протягом періоду проведення Акції поділилася у себе на сторінці у соціальній мережі «Facebook» акційним відео або акційною статтею.
 • Залишила коментар під акційною статтею у блозі Comfy https://blog.comfy.ua/ з посиланням на свій YouTube канал та свій профіль у соціальній мережі «Facebook», де поділилась акційним відео або акційною статтею.

Серед Учасників Акції, які виконали умови п. 6, буде розіграно приз.

7.Переможець:

 • Переможця буде визначено 30.03.2018 р.;
 • Переможцем може бути обрано одну особу серед усіх учасників Акції, що виконали всі умови та правила Акції;
 • Визначення Переможця відбудеться за допомогою сервісу random.org, автоматично, серед усіх Учасників Акції;
 • Учасник Акції, який не виконав умови та правила Акції, або виконав їх не в повній мірі, не може бути обраним, як Переможець;
 • Організатор оголошує Переможця з іменем, як воно є в його профілі соціальної мережі «Facebook»;
 • Результати Акції будуть оприлюднені на YouTube каналі Comfy (https://www.youtube.com/c/btcomfyua), в блозi (https://blog.comfy.ua/) та офіційній сторінці Comfy у Facebook (http://www.facebook.com/comfy.ua).

8.Умови отримання Призу:

 • Представник Організатора зв’яжеться із Переможцем за допомогою особистого повідомлення в соціальній мережі «Facebook»;
 • Ненадання Переможцем відповіді на запит представника Організатора в особистих повідомленнях – «Facebook» до 13.04.2018 року включно буде означати відмову Переможця Акції від отримання Призу та проведення повторного розіграшу серед усіх учасників акції;
 • Видача Призу здійснюється в одному з магазинів «Comfy». Адреса найбільш зручного для отримання Призу магазину Comfy попередньо узгоджується представником Організатора з Переможцем;
 • Переможець може отримати приз протягом одного календарного місяця з моменту визначення переможця;
 • Представник Організатора зв’яжеться з Переможцем додатково та повідомить, коли Приз буде надісланий до магазину із узгодженням зручної дати вручення-отримання Призу;
 • Переможець заздалегідь повинен надіслати представнику Організатора копії свого внутрішнього паспорту громадянина України та довідки* про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер**);

*Допускається випадок непред’явлення довідки, якщо в паспорті Переможця міститься спеціальний штамп, внесений фіскальною службою (податковим органом) із ідентифікаційним номером.

**Якщо Переможець відмовився через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідний орган державної податкової служби, в його паспорті має бути наявна відповідна відмітка про наявність права сплачувати платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків.

 • Переможець зобов’язаний мати при собі в день отримання Призу оригінали документів, позначених в п.8 цих Правил.

9.Правила Акції: ці Правила «Розіграш пральної машини Whirlpool FWSG71283W EU».

10.Ознайомлення з умовами та правилами Акції:

 • З правилами проведення Акції «Розіграш пральної машини Whirlpool FWSG71283W EU» можна ознайомитися в блозi (https://blog.comfy.ua/).

11.Застереження:

 • Грошовий еквівалент вартості Призу не видається;
 • Переможець Акції не має права вимагати від Організатора будь-якої іншої компенсації;
 • Переможець Акції не може передати право отримання Призу в рамках цієї Акції та на умовах цих Правил будь-якій третій особі;
 • Отриманий Приз обміну та поверненню не підлягає;
 • Організатор не несе гарантійних зобов’язань по Призу, отриманому в рамках цієї Акції та на умовах, зазначених в цих Правилах;
 • Організатор як податковий агент зобов’язаний сплатити податок з доходів фізичних осіб та військовий збір з вартості призів відповідно до законодавства України. Податки складають: податок на доходи фізичних осіб (18%) – 2235,80 грн., військовий збір (1,5%) – 186,32 грн. Податки сплачуються в день вручення Призу. Податок на додану вартість визначається у відповідності до норм Податкового кодексу України та сплачується Організатором;
 • Під «призом» слідує розуміти можливість для Переможця даної Акції придбати техніку:

— Пральну машину Whirlpool FWSG71283W EU за акційною ціною 1 грн. з ПДВ.

У фіскальному чеку вказується вартість пральної машини Whirlpool FWSG71283W EU 1 (одна) грн. з ПДВ із зазначенням слова «акція» .

У нефіскальній частині чека зазначається наступне: «Акційний товар, що зазначений в даному чеку, отриманий Покупцем в рамках Акції як «подарунок» або «приз», що проводиться ТОВ «Комфі Трейд» та умови якої розміщені на сайті Comfy.ua, а також в магазинах, які приймають участь в Акції. Отримуючи Акційний товар, зазначений в даному чеку, Покупець (учасник Акції) підтвердив свою участь в Акції та згоду з її правилами. Покупець (учасник Акцїї) ознайомлений та погоджується, що даний Акційний товар обміну та/або поверненню не підлягає. Номінал звичайної вартості даного товару з ПДВ не видається. На даний товар не розповсюджуються гарантійні зобов’язання».

Покупець (учасник Акцїї) ознайомлений та погоджується з зазначеним правилом та умовою.

 • У випадку наявності впливу обставин непереборної сили (форс-мажор) ця Акція на розсуд Організатора або скасовується або переноситься на інший період. До обставин форс-мажору відносяться будь-які обставини, що виникли, діють поза волею чи впливом Організатора Акції;
 • Проведення цієї Акції є виключною волею та правом Організатора. Ніхто не може змусити Організатора у проведенні цієї Акції у разі прийняття рішення про її скасування, виникнення обставин непереборної сили, тощо.

12.Персональні дані та надання згоди Учасником Акції та Переможцем Акції:

 • Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) надають Організатору згоду на обробку своїх персональних даних, у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», та згоду здійснювати їх використання, виступати володільцем або розпорядником бази персональних даних, що утворилися в такий спосіб. Такі дані, у відповідності до вимог законодавства, що регулює правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних є захищеними, обробляються та використовуються в рамках всіх правовідносин за умовами цієї Акції. Усі правовідносини, пов’язані із обробкою та захистом персональних даних, регулюються відповідним законодавством;
 • Організатор гарантує, що персональні дані зберігатимуться та оброблятимуться у відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних»;
 • Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) підтверджують свою згоду на безкоштовне використання свого імені як його наведено в профілях на каналі YouTube та соціальних мережах;
 • Якщо Організатором буде заплановано фото та/або відео-зйомка, то Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції своєю участю в Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) надають Організатору таке право на проведення (організацію) ним фото- та/або відео-зйомки з участю Учасника Акції та/або Переможця в рамках Акції без будь-яких компенсацій та відшкодувань;
 • Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець своєю участю в Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) підтверджують і надають згоду на те, що їхні імена та фотографії можуть бути опубліковані та використані Організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, що стосуються Акції, в рекламних цілях засобом і методами, які не порушують чинне законодавство України;
 • Будь-який Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції має право відмовитись від цієї згоди (що вище вказана), якщо надішле письмову відмову Організатору Акції.

13.Інші умови:

 • Організатор має право в односторонньому порядку доповнити чи змінити дані Правила;
 • Будь-які зміни затверджуються наказом Генерального директора Організатора;
 • Повідомлення про доповнення або зміну Правил буде оголошено в блозi (https://blog.comfy.ua/);
 • Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть унеможливити виконання умов Акції;
 • Організатор не вступає у суперечки, які можуть виникнути між Учасниками Акції щодо Призу;
 • У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
49020 0 cookie-check Правила акції «Розіграш пральної машини Whirlpool FWSG71283W EU»

Читайте также:

Правила акції «Розіграш двох екшн-камер AIRON ProCam 4K Plus»
Правила акції «Розіграш двох екшн-камер AIRON ProCam 4K Plus»
14 марта, 2016, 03:49 729 11
Організатором та Замовником Акції виступає AIRON Company, м.Київ, вул. Старокиївськая, 10і, що є юридичною особою за законодавством України. Організатором Акції є ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», що є юридичною особою...
Смотреть результаты
Розіграш мікрохвильової печі LG MH6595CIS
Розіграш мікрохвильової печі LG MH6595CIS
ПРАВИЛА АКЦІЇ Організатором акції виступає ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД». Організатор безпосередньо самостійно проводить акцію. Період проведення Акції: Акція проходить в період 14.03.2019 – 28.03.2019 року включно...
Смотреть результаты
Правила акції «Розіграш пилососа Samsung POWERstick Jet»
Правила акції "Розіграш пилососа Samsung POWERstick Jet"
Організатором та Замовником Акції виступає компанія Samsung, що є юридичною особою за законодавством України. Організатором Акції є ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», 49100, м. Дніпро, бул. Слави, будинок 6...
Смотреть результаты