Vlog star

Офіційні правила конкурсу «КАНДІ ВЛОГ СТАР»

(далі за текстом — «Правила» та «Конкурс» відповідно)

 1. Організатор та Виконавець Конкурсу

  1. Організатором Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «Канді Гувер Україна». Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Ганни Ахматової, 46; код ЄДРПОУ: 34290075 (далі —«Організатор»).

  1. Виконавцем Конкурсу є ТОВ «Агентство Феймос», код ЄДРПОУ: 40702776. Місцезнаходження: 04123, м. Київ, вул. Червонопільська, 23/17, оф. №1 (далі – «Виконавець»). Виконавець є відповідальним за проведення комунікації з Учасниками Конкурсу, залучення медіа, анонсування Конкурсу, інформування всіх Учасників Конкурсу щодо ключових подій на сайті https://blog.comfy.ua/candy, (надалі по тесту – Сайт) повідомлення всім Переможцям Конкурсу про їхню перемогу тощо.

 1. Тривалість та територія проведення Конкурсу

  1. Конкурс триває з 3 червня до 30 червня 2019 року включно. Строк проведення Конкурсу може бути продовжений за рішенням Організатора.

  1. Конкурс відбувається на всій території України, крім тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим.

 1. Учасники Конкурсу

  1. Учасниками Конкурсу можуть бути будь-які особи, які:

(а) є громадянами України та проживають на території України, яким виповнилося 18 років; не визнаються Учасниками Конкурсу і не мають права брати в ньому участь працівники Організатора/Виконавця Конкурсу і будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Конкурсу, та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

(б) зареєструвались на сайті https://blog.comfy.ua/candy_;

(в) надали свою згоду, на те що відносини у зв’язку із Конкурсом будуть регулюватися цими Правилами;

(д) надали свою згоду, на обробку персональних даних як це описано у Правилах.

(е) дотримуються вимог Організатора/Виконавця щодо розміщення матеріалів для учаcті в Конкурсі та пройшли модерування.

Для цілей підпунктів (в) та (д) згода надається автоматично під час реєстрації на Сайті для цілей участі у Конкурсі.

 1. Умови участі в Конкурсі

  1. Для того, щоб взяти участь в Конкурсі, особі, що відповідає вимогам п. 3 цих Правил, необхідно протягом періоду проведення Конкурсу завантажити на сторінку Конкурсу посилання на власне відео з демонстрацією лайфхаку на побутову тематику (прибирання, приготування їжі, прання, тощо). При цьому, відео повинно відповідати наступним критеріям:

  1. Завантаження Учасником Конкурсу посилання на власне відео, що передбачене п.4.1. цих Правил здійснюється виключно після успішної процедури реєстрації особи Учасником Конкурсу в порядку, який встановлений цими Правилами. Зареєстрований користувач сайту може завантажувати на сторінку Конкурсу до 3 (трьох) посилань на відео.

Тривалість відео, яке приймає участь в конкурсі має бути не більший ніж 90 секунд. Завантажене учасником Конкурсу посилання на відео повинно бути активне (будь-який відвідувач сайту модератор, Організатор чи Виконавець повинні мати можливість здійснити перегляд відео шляхом переходу за посиланням на веб-сайт або в соціальну мережу, де буде розміщено відео) протягом строку дії Конкурсу. При цьому, відповідно до Указу Президента України № 133/2017 від 28 квітня 2017 року посилання на відео, які розміщені в соціальних мережах Однокласники чи Вконтакте та інших інтернет-ресурсах, які передбачені вищевказаним Указом Президента України до участі в Конкурсі не допускаються.

  1. Обов’язковою умовою для Учасника є подальше поширення завантаженого ним на Сайт відео, шляхом поширення з Сайту посилання в мережі інтернет та в соціальних мережах, використовуючи власні акаунти з обов’язковим використанням:

  1. У відео забороняється презентувати, демонструвати або згадувати в будь-якій іншій формі товаровиробників, знаки для товарів та послуг (торгові марки), бренди, об’єкти авторського права інших товаровиробників тощо. Усі логотипи та назви знаків для товарів та послуг (торгових марок), які видно на відео, мають бути закриті (заретушовані, розмиті) або видалені в будь-який спосіб. Учасник конкурсу розуміє та усвідомлює, що вищевказане використання об’єктів інтелектуальної власності, права на які належать третім особам, в тому числі компаніям-конкурентам Організатора є неправомірним. У випадку наявності такого порушення, Учасник Конкурсу самостійне несе відповідальність за будь-які збитки, спричинені таким порушенням.

  1. До участі в конкурсі не допускаються відео в яких приймають участі колективи з двох або більше осіб.

  1. Фактом додавання посилання на Сайт Учасник Конкурсу підтверджує, що він володіє особистими майновими та немайновими правами на відео та стверджує, що не має наміру та не порушує права третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності. У разі порушення Учасником Конкурсу прав інтелектуальної власності третіх осіб, такий учасник відповідає за такі порушення відповідно до чинного законодавства.

  1. У разі, якщо Учасником Конкурсу розміщена інформація, що порушує майнові та немайнові права третіх осіб (тексти, зображення чи інші матеріали), без отримання відповідним чином оформленої згоди на їхнє використання, Організатор та Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за розміщення Учасником Конкурсу інформації, що порушує права третіх осіб.

  1. Надіслані на Конкурс відео не повинні порушувати загальноприйняті етичні норми та норми моралі, дискредитувати Організатора, його ім’я, діяльність, продукцію і т. д.

  1. Посилання на відео, на які завантажили Учасники, проходять модерування. Модерування робіт проводять Організатори/Виконавці Конкурсу. Модерування відео здійснюється протягом 48 (сорока восьми) годин.

  1. Відео, що не відповідають умовам Конкурсу, не розглядаються. Модератор має право не пояснювати, чому робота не пройшла модерування.

  1. У випадку несвоєчасного виявлення порушень, визначених пунктами 4.5., 4.6., 4.7. (якщо надане Учасником конкурсу відео пройшло модерування) Організатори/Виконавці Конкурсу залишають за собою право зняти таке відео з участі в Конкурсі після виявлених порушень.

  1. Організатор/Виконавці Конкурсу не несуть відповідальності за несвоєчасне надходження або ненадходження відео, що трапилось не з вини Організатора/Виконавців.

 1. Умови визначення Переможців

  1. Кожного тижня, а саме: 10, 17, 24 червня та 1 липня 2019 року, за допомогою сервісу Random.orgвизначається переможець відповідного тижня.

  1. Переможця тижня визначають серед усіх Учасників, які зареєстрували свої роботи (відео) на Сайті станом на поточну дату обрання переможця.

  1. Переможцем тижня стає Учасник, який посів перше місце під час генерації випадкових переможців в системі Random.org.

  1. Головного переможця Конкурсу, визначають компетентні представники Організатора за такими критеріями:

  1. Результати Визначення Переможців Конкурсу, що отримають Винагороду, є остаточними й оскарженню не підлягають. Організатор/Виконавець Конкурсу гарантують об'єктивність проведення процедур визначення Переможців Конкурсу.

  1. Організатор Конкурсу не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Конкурсу і прав на отримання Винагороди. Учасники та/або Переможці Конкурсу не мають права звертатися до Організатора за поясненнями, показаннями та будь-якою іншою інформацією щодо будь-яких суперечок із іншими Учасниками та/або Переможцями.

  1. У випадку виникнення спірних питань, або якщо за результатами проведення Конкурсу (в тому числі і щотижневих етапів Конкурсу) декілька Учасників претендують на зайняття призового місця, з метою об’єктивного відбору Організатор Конкурсу при визначенні результатів Конкурсу буде керуватись критеріями відбору, які вказані в п .5.4.цих Правил.

  1. Переможець Конкурсу буде визначений Організатором 10 липня 2019 року.

 1. Результати проведення Конкурсу

  1. Переможці тижня отримують приз: пилосос Hoover FD22L 011 в порядку та в строки, які передбаченому цими Правилами.

  2. Головний Переможець отримує можливість підписати контракт на умовах Організатора Конкурсу з Організатором на зйомку 10-ти продуктових відеооглядів. Сума контракту складає 3 600 ( три тисячі шістсот) гривень, 00 копійок за кожний знятий відео огляд без врахування податків.

 1. Порядок отримання Винагороди Конкурсу

  1. Переможці тижня можуть отримати свою винагороду безпосередньо в офісі Організатора/Виконавця або за допомогою служби доставки. У випадку отримання винагороди за допомогою служби доставки, Учасник Конкурсу повинен вказати актуальну адресу доставки. Витрати на доставку покриває Організатор Конкурсу.

  2. Головний Переможець повинен особисто з’явитись в офіс Організатора.

  3. У випадку, якщо Переможець/ці тижня або Головний Переможець не з’явилися у офісі Організатора/Виконавця або не забрали свою Винагороду в службі доставки протягом 5-ти днів, буде вважатися, що Переможець/ці відмовився/лися від отримання Винагороди.

  1. Організатор Конкурсу має право відмовити у Винагороді у випадку порушення цих Правил Учасником/Переможцем.

  1. Організатор Конкурсу залишає за собою право включити в Конкурс інші Винагороди, не передбачені цими Правилами.

  1. Заміна Винагороди грошовим еквівалентом недопускається.

 1. Додаткові умови Конкурсу

  1. Організатор/Виконавець Конкурсу мають право не вступати в письмові та інші контакти з учасниками Конкурсу, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

  1. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за не виконання своїх обов’язків у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Конкурсу обставини.

  1. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за неможливість отримання Винагороду Переможцем Конкурсу з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Конкурсу. При цьому Переможці Конкурсу не мають права на одержання від Організатора/Виконавця Конкурсу будь-якої грошової компенсації.

  1. Зміна та доповнення Правил Конкурсу можлива у випадку їхнього затвердження Організатором Конкурсу та розміщення на Cайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

  1. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник/Переможець Конкурсу тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Конкурсу з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання персональних даних Учасника, контактний номер телефону, адресу (у випадку необхідності здійснити доставку винагороди) включаючи, але не обмежуючись ПІБ Учасника/Переможця, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації таких даних у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в Інтернеті без обмеження території, терміну та способу. Використання не компенсується (не оплачується) Організатором/Виконавцем Конкурсу та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. Учасник Конкурсу надає право Організатору та Виконавцю здійснювати всі необхідні дії з його персональними даними, які необхідні для проведення Конкурсу, в тому числі збирати, обробляти, зберігати, передавати третім особам, вносити в бази даних, систематизувати, адаптувати, оновлювати, знеособлювати, знищувати персональні дані Учасника Конкурсу.

  1. Учасник Конкурсу підтверджує, що ціль та мета збору, обробки та зберігання персональних даних йому зрозуміла. Організатор та Виконавець зобов’язуються дотримуватись вимог чинного Законодавства щодо забезпечення належного захисту персональних даних Учасників конкурсу.

  1. Учасник Конкурсу шляхом приєднання до умов цих Правил надає Організатору Конкурсу невиключну ліцензію строком на 5 (п’ять) років на використання відео в умови та в спосіб, які передбачені чинним законодавством України, а саме :

- відтворення відеотворів;

- публічне виконання і публічне сповіщення відео творів;

- публічну демонстрацію і публічний показ;

- будь-яке повторне оприлюднення творів,

- подання відео творів до загальноговідома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.

  1. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.