search
Подписаться

logo

Правила акції для розіграшів в соціальних мережах COMFY

30 января, 2021, 10:42 0

Правила акції для розіграшів в соціальних мережах COMFY

 1. Організатором акції виступає ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД». Організатор безпосередньо самостійно проводить акцію.
 2. Мета проведення Акції: популяризація ТМ «COMFY UA»

  Період проведення Акції:
  Акція проходить в період, зазначеній в публікації в соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram (далі — Період проведення Акції);
  Організатор Акції залишає за собою право припиняти і відновлювати проведення Акції.

 3. Приз:
  • Акційна вартість призу (виключно для цілей Акції) 1 грн. з ПДВ.
 4. Територія проведення Акції:
  • Інформування про умови та період проведення Акції проводиться шляхом розміщення тексту у відповідній новинній публікації на сторінках https://www.facebook.com/comfy.ua/, https://www.facebook.com/comfy.kids.ua, https://www.instagram.com/comfy_ua/, https://www.instagram.com/kids.comfy/ , https://t.me/comfysale, https://t.me/comfykidssale (далі — Територія проведення Акції).
 5. Умови участі та учасники Акції:
  • До участі в Акції запрошуються та можуть прийняти участь в Акції необмежене коло повнолітніх дієздатних громадян України, які проживають на території України та в період проведення Акції виконали всі умови і правила Акції (далі – Учасник Акції)
  •  Учасниками Акції не визнаються і не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов Правил:

— Працівники COMFY, будь-які інші особи, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, а також їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки) (з метою уникнення суб’єктивності та конфлікту інтересів);

— Неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

— Особи, які не є громадянами України.

 • Організатор розуміє та приймає, що профілі в соціальних мережах потенційних учасників можуть бути псевдонімами, але власно Учасник Акції забезпечує зворотний зв’язок при намірі Організатора повідомити Учаснику Акції результати Акції.
 • Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників незалежно один від одного) підтверджують повну згоду з усіма умовами та правилами Акції, а також зобов’язуються їх виконувати. Факт участі в цьому Конкурсі означає ознайомлення і повну згоду всіх Учасників з умовами цих Правил.
 • Учасником акції стає фізична особа, яка в період проведення Акції виконала умови, розміщені у відповідній публікації на Території проведення Акції.
 1. Переможець:
  • Переможця визначається у день закінчення акції, зазначеній  у відповідній публікації на Території проведення Акції.
  • Переможцем може бути обрана одна особа серед усіх учасників Акції, що виконали всі умови та правила Акції;
  • Визначення Переможця відбудеться за допомогою сервісу https://www.random.org/, автоматично, серед усіх Учасників Акції;
  • Учасник Акції, який не виконав умови та правила Акції, або виконав їх не в повній мірі, не може бути обраним, як Переможець;
  • Організатор оголошує Переможця з іменем, яке воно є в його профілі відповідної соціальної мережі. 
  • Результати Акції будуть оприлюднені на Території проведення Акції.
 2. Умови отримання Призу:
  • Представник Організатора зв’яжеться із Переможцем за допомогою особистого повідомлення в відповідній соціальній мережі. 
  • Ненадання Переможцем відповіді на запит представника Організатора через 30 днів після оголошення результатів акції буде означати відмову Переможця Акції від отримання Призу та проведення повторного розіграшу серед усіх учасників акції;
  • Переможець може отримати приз протягом одного календарного місяця з моменту визначення переможця;
  • Переможець заздалегідь повинен надіслати представнику Організатора копії свого внутрішнього паспорту громадянина України та довідки* про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер**);

*Допускається випадок непред’явлення довідки, якщо в паспорті Переможця міститься спеціальний штамп, внесений фіскальною службою (податковим органом) із ідентифікаційним номером.

**Якщо Переможець відмовився через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідний орган державної податкової служби, в його паспорті має бути наявна відповідна відмітка про наявність права сплачувати платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків.

 1. Ознайомлення з умовами та правилами Акції:
  • З правилами проведення Акції можна ознайомитися в блозі Comfy (https://blog.comfy.ua/).
 2. Застереження:
  • Грошовий еквівалент вартості Призу не видається;
  • Переможець Акції не має права вимагати від Організатора будь-якої іншої компенсації;
  • Переможець Акції не може передати право отримання Призу в рамках цієї Акції та на умовах цих Правил будь-якій третій особі;
  • Отриманий Приз обміну та поверненню не підлягає;
  • Організатор не несе гарантійних зобов’язань по Призу, отриманому в рамках цієї Акції та на умовах, зазначених в цих Правилах;
  • У випадку наявності впливу обставин непереборної сили (форс-мажор) ця Акція на розсуд Організатора або скасовується або переноситься на інший період. До обставин форс-мажору відносяться будь-які обставини, що виникли, діють поза волею чи впливом Організатора Акції;
  • Проведення цієї Акції є виключною волею та правом Організатора. Ніхто не може змусити Організатора у проведенні цієї Акції у разі прийняття рішення про її скасування, виникнення обставин непереборної сили, тощо.
 3. Персональні дані та надання згоди Учасником Акції та Переможцем Акції:
  • Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) надають Організатору згоду на обробку своїх персональних даних, у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», та згоду здійснювати їх використання, виступати володільцем або розпорядником бази персональних даних, що утворилися в такий спосіб. Такі дані, у відповідності до вимог законодавства, що регулює правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних є захищеними, обробляються та використовуються в рамках всіх правовідносин за умовами цієї Акції. Усі правовідносини, пов’язані із обробкою та захистом персональних даних, регулюються відповідним законодавством;
  • Організатор гарантує, що персональні дані зберігатимуться та оброблятимуться у відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних»;
  • Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) підтверджують свою згоду на безкоштовне використання свого імені як його наведено в відповідній соціальній мережі. 
  • Якщо Організатором буде заплановано фото та/або відео-зйомка, то Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції своєю участю в Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) надають Організатору таке право на проведення (організацію) ним фото- та/або відео-зйомки з участю Учасника Акції та/або Переможця в рамках Акції без будь-яких компенсацій та відшкодування;
  • Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець своєю участю в Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) підтверджують і надають згоду на те, що їхні імена та фотографії можуть бути опубліковані та використані Організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, що стосуються Акції, в рекламних цілях засобом і методами, які не порушують чинне законодавство України;
  • Будь-який Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції має право відмовитись від цієї згоди (що вище вказана), якщо надішле письмову відмову Організатору Акції.
 4. Інші умови:
  • Організатор має право в односторонньому порядку доповнити чи змінити дані Правила;
  • Будь-які зміни затверджуються наказом Генерального директора Організатора;
  • Повідомлення про доповнення або зміну Правил буде оголошено в блозi (http://blog.comfy.ua/);
  • Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть унеможливити виконання умов Акції;
  • Організатор не вступає у суперечки, які можуть виникнути між Учасниками Акції щодо Призу;
  • У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
114772 0 cookie-check Правила акції для розіграшів в соціальних мережах COMFY

Читайте также:

HBO и Warner Bros. хотят снять сериал по вселенной Гарри Поттера
HBO и Warner Bros. хотят снять сериал по вселенной Гарри Поттера
27 января, 2021, 11:12 695
Свежий слух о съемках сериала по мотивам вселенной Гарри Поттера всколыхнул сеть, и теперь фанаты бурно радуются в предвкушении, а киностудии, которым приписывают работы над...
Смотреть результаты
Google вернет в Android 12 поддержку управления с помощью постукиваний по корпусу устройства
Google вернет в Android 12 поддержку управления с помощью постукиваний по корпусу устройства
В прошлом году сетевые источники писали о намерении Google добавить в Android 11 поддержку выполнения команд с помощью постукиваний по задней панели смартфона или планшета....
Смотреть результаты
Один новый фильм каждую неделю в 2021 году. Netflix обещает!
Один новый фильм каждую неделю в 2021 году. Netflix обещает!
Популярная стриминговая площадка Netflix сообщила своим пользователям очень даже приятную вещь. Как обещают в компании, в течение всего 2021 года каждую неделю зрителям будет доступно как...
Смотреть результаты